image

เกสรดอกไม้ Bee Pollen

ละออกเกสร นานาชนิด จากดอกไม้นานาพันธ์ ซึ่งผึ้งรวบรวมไว้เป็นอาหารภายในรัง อุดมไปด้วยวิตามิน และคุณค่าทางอาหารมากมาย

เกสรดอกไม้

Bee Pollen

180 กรัม
300.-

- ซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ส่งฟรีถึงบ้าน
- สมาชิกรับส่วนลดตามเงื่อนไขบัตร โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง

Add To My Cart More Detail

เกสรดอกไม้

Bee Pollen

500 กรัม
500.-

- ซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ส่งฟรีถึงบ้าน
- สมาชิกรับส่วนลดตามเงื่อนไขบัตร โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง

Add To My Cart More Detail